Fire building

Wetenschapstheorie voor de brandweer. Het model I-go-RSTV

Het GO-RSTV-model is een theoretisch model van rooklezen, dat zijn oorsprong heeft in puur empirische waarnemingen gedaan tijdens bluswerken door brandweerlui overal ter wereld.  Het wordt nu als een “one size fits all”-toepassing op alle branden in of van gebouwen toegepast. Je intuïtieve of onbewuste keuze van het interventietype bepaalt evenwel hoe jij de rook op de plaats van interventie leest en ook hoe die effectief moet worden gelezen. Vandaar de upgrade naar I-go-RSTV, waarbij de I staat voor Intuïtie en Interventietype.
 

Andere workshops

Workshops

T-cell
T-cell Brand Meer info
Heat radiation
Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen voor de afstand tussen tegenoverstaande gevels Algemeen Meer info
EN 469 : contaminatie en heatstress
EN 469 : contaminatie en heatstress Algemeen Meer info
G-force
Straalpijptechnieken met G-Force Praktijk Meer info
Hygiëneconcept bij interventie
Hygiëneconcept bij interventie Algemeen Meer info
Leadership
Situationeel leiderschap Algemeen Meer info