Port of Antwerp

Samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en publieke brandweer: Brandweernetwerk zeehaven schelde

een complex risicogebied

Het Zeehaven Schelde gebied is een complex risicogebied waar een grote diversiteit aan industriële activiteiten wordt geëxploiteerd. Een grote verscheidenheid aan bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn resideert in de haven, onder meer chemische productiebedrijven en op- en overslagbedrijven. Daarnaast kent de haven een groot aantal transportbewegingen (met gevaarlijke stoffen) over de weg, het water en het spoor. Kenmerkend voor de haven is de nabijheid van bewoond gebied, zoals de binnenstad van Antwerpen.Het is de taak van de overheid, de gevestigde bedrijven en het havenbedrijf om de veiligheid en continuïteit in het havengebied te borgen.
 

Eén van de belangrijke middelen op de veiligheid en continuïteit van de haven te borgen is de aanwezigheid van brandweerzorg. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in de basisbrandweerzorg, vormgegeven door de brandweer- en hulpverleningszones van de overheid, en bedrijfsbrandweerzorg vormgegeven door de brandweereenheden van de verschillende bedrijven die zich in het havengebied bevinden. De bedrijfsbrandweereenheden fungeren hierbij voornamelijk als eerste eenheid tot de overheidsbrandweer is gearriveerd. Daarnaast zijn de bedrijfsbrandweereenheden veelal gespecialiseerd om op te treden binnen de specifieke bedrijfsprocessen van de betreffende onderneming.

Ontwikkeling van het brandweernetwerk

Al langere tijd hebben de brandweer- en hulpverleningszones van Antwerpen en Waasland, het havenbedrijf Port of Antwerp, BASF Antwerpen, Evonik Antwerpen, Covestro, TotalEnergies Refinery, en Engie Kerncentrale Doel, de intentie uitgesproken om intensiever en binnen vooraf opgestelde kaders te gaan samenwerken op het gebied van industriële brandweerzorg. De behoefte aan een dergelijke samenwerking is de laatste jaren – mede door recente ontwikkelen zoals de vervanging van fluorhoudend blusschuim door fluorvrij blusschuim – steeds groter geworden. Recent hebben de verschillende brandweerorganisaties daarom de handen in één geslagen en is het project gestart een brandweernetwerk op te richtten voor het Zeehaven Schelde gebied. De primaire doelstelling van de samenwerking is om elkaar, door middel van vooraf ingekaderde afspraken en verplichtingen, te ondersteunen en versterken bij grootschalige incidenten in het havengebied.
 

Het uitgangspunt hierbij is dat de partners in de samenwerking elkaar ondersteunen bij calamiteiten die de brandweercapaciteit van een individuele partner overstijgen door middel van het uitwisselen van kennis, voertuigen en materialen. Naast dat de primaire doelstelling is om elkaar in geval van calamiteiten te ondersteunen, is tevens uitgesproken dat de samenwerking zich niet enkel hoeft te beperken tot het daadwerkelijk optreden bij grote en bijzondere scenario’s. De samenwerking kent ook verschillende opportuniteiten ten aanzien van onder meer het gezamenlijk oefenen, kennisontwikkeling en aanbesteden van middelen en materialen.

Andere workshops

Workshops

Fire building
Wetenschapstheorie voor de brandweer. Het model I-go-RSTV Theoretische opleiding Meer info
De brandweer in oorlogstijden (Oekraïne)
07/10/2022 11:49 De brandweer in oorlogstijden (Oekraïne) Algemeen Meer info
Brandweer versus rouw
Brandweer versus rouw Meer info
Innovatieve toepassing van rookbeheersing in residentiële woonzorggebouwen (de tweede VIPA studie)
Innovatieve toepassing van rookbeheersing in residentiële woonzorggebouwen (de tweede VIPA studie) Rookbeheersing Meer info
Wat kunnen we leren van de brand in de Kloosterstraat in Opwijk? Brand Meer info
Omgaan met weerstand in vergaderingen.
Omgaan met weerstand in vergaderingen. Algemeen Meer info
Doelgericht vergaderen
Doelgericht vergaderen Administratie Meer info
KASTRO theorie
KASTRO theorie Theoretische opleiding Meer info
Kastro
KASTRO praktijk Praktijk Meer info
Lukas Rescue e3
07/10/2022 11:00 Technische hulpverlening workshop met Lukas Rescue e3 Praktijk Meer info
Feedback geven en krijgen
Constructief Feedback geven Algemeen Meer info
Hoe geef ik mijn les impact?
Hoe geef ik mijn les impact? Theoretische opleiding Meer info