Geweld en agressie tegen hulpverleners

Geweld en agressie tegen hulpverleners

Vrijdag: 15u55 & Zaterdag: 14u35, 15u55

Geweld en agressie tegen beroepen met een publieke functie, zoals de brandweer en ambulanciers, personeel op spoedgevallendiensten… komt te vaak voor. Het is bijzonder ingrijpend voor slachtoffers. Dat beroepen die hulp verlenen aan mensen in nood net slachtoffer worden van geweld en agressie roept bovendien veel maatschappelijke verontwaardiging op. 

Tot op vandaag zijn er weinig gegevens beschikbaar over de ware omvang van deze problematiek. Vias institute onderzocht dit door middel van een nationale bevraging. 
In zowel de aanloop als uitvoering van ons onderzoek streven we een nauwe betrokkenheid na met de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Civiele Veiligheid), Netwerk Welzijn op het Werk (Netwerk Brandweer), Bureau de Rezonwal en Brandweer Brussel. 

De resultaten van deze bevraging worden toegelicht in deze workshop.Op basis van deze resultaten worden accurate en gepaste adviezen uitgewerkt om ongewenst gedrag in de publieke werkomgeving te kunnen bestrijden.

 

Andere workshops

Collega brandweermannen na ingrijpende interventie anno 2021 en Opvang van collega's in de praktijk
01/10/2021 13:15 FIST: Collega brandweermannen na ingrijpende interventie anno 2021 FIST Meer info
 Hoe worden we S.M.A.R.T. ?
01/10/2021 14:35 'Discipline 5' in het digitale tijdperk ! Hoe worden we S.M.A.R.T. ? Administratie Meer info
weersomstandigheden
01/10/2021 15:55 Impact van extreme weersomstandigheden op de werking van de brandweer Algemeen Meer info
netwerk Brandweer
01/10/2021 14:00 Een panelgesprek over "voorbereid zijn op en omgaan met grootschalige rampen en crisissen in de toekomst" Algemeen Meer info
onthalen van nieuwe collega's
01/10/2021 14:35 Inzichten in het modern onthalen van nieuwe collega's (o.a. door de leidinggevende) Administratie Meer info
Smokestopper
02/10/2021 13:15 Brand Praktijk Meer info
Stutten en Schoren
02/10/2021 15:55 Salvage container Praktijk Meer info
Dilemma's bij de brandweer
01/10/2021 13:15 Dilemma's bij de brandweer Algemeen Meer info
Forcible entry
02/10/2021 13:15 Forcible entry Praktijk Meer info
Workshop aanwerving en employers journey
01/10/2021 13:15 Aanwerving en employers journey Administratie Meer info
01/10/2021 15:55 Beter delegeren Administratie Meer info
Lithium-ion-batterijen: eigenschappen en gevaren
02/10/2021 13:15 Lithium-ion-batterijen: eigenschappen en gevaren Energy storage & Batterijen Meer info