De brandweer en haar rol in een rouwproces

Brandweer versus rouw

 

Steeds meer wordt de brandweer al van op de interventieplaats geconfronteerd met nabestaanden van een slachtoffer. In het beste geval raken die mensen tot bij de interventieleider, in het slechtste geval laten ze zich onderweg afwimpelen… Aan de hand van een inkijk in wat rouw precies inhoudt, toont rouwconsulent Cinthy Verlinde (verbonden aan het centrum voor psychiatrie en psychotherapie Sint-Jozef in Pittem), welke rol de brandweer in het rouwproces van de nabestaanden kan betekenen. Er wordt gestart vanuit twee concrete cases die zowel op de brandweer als de nabestaanden een grote impact hadden.

Andere workshops

Workshops

T-cell
T-cell Brand Meer info
Heat radiation
Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen voor de afstand tussen tegenoverstaande gevels Algemeen Meer info
EN 469 : contaminatie en heatstress
EN 469 : contaminatie en heatstress Algemeen Meer info
G-force
Straalpijptechnieken met G-Force Praktijk Meer info
Hygiëneconcept bij interventie
Hygiëneconcept bij interventie Algemeen Meer info
Leadership
Situationeel leiderschap Algemeen Meer info