De brandweer en haar rol in een rouwproces

Brandweer versus rouw

 

Steeds meer wordt de brandweer al van op de interventieplaats geconfronteerd met nabestaanden van een slachtoffer. In het beste geval raken die mensen tot bij de interventieleider, in het slechtste geval laten ze zich onderweg afwimpelen… Aan de hand van een inkijk in wat rouw precies inhoudt, toont rouwconsulent Cinthy Verlinde (verbonden aan het centrum voor psychiatrie en psychotherapie Sint-Jozef in Pittem), welke rol de brandweer in het rouwproces van de nabestaanden kan betekenen. Er wordt gestart vanuit twee concrete cases die zowel op de brandweer als de nabestaanden een grote impact hadden.

Andere workshops

Workshops

Dynamische groepsaansturing van radio's in het veld vanuit de zonale dispatching
Dynamische groepsaansturing van radio's in het veld vanuit de zonale dispatching Algemeen Meer info
Port of Antwerp
Samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en publieke brandweer: Brandweernetwerk zeehaven schelde Algemeen Meer info
Ine Huysentruyt
Samenwerken, hoe zorg je ervoor dat samen hulp verlenen leuk blijft. Algemeen Meer info
Brein & Brand illustratie
Brein en brand. Denken onder druk. Theoretische opleiding Meer info
Brandweerbad voor administratieven
Brandweerbad voor administratieven Praktijk Meer info
BOA immobilisatie
BOA immobilisatie Praktijk Meer info
Nieuwe richtlijnen Onderhoud PBM’s : wat, waarom, wanneer, hoe ?
Nieuwe richtlijnen Onderhoud PBM’s : wat, waarom, wanneer, hoe ? Algemeen Meer info
Besluitsvorming
Besluitvormingstheorie voor de brandweer Theoretische opleiding Meer info
Brandweerbad voor Jeugdbrandweer
Brandweerbad voor Jeugdbrandweer Praktijk Meer info
Stookafdeling
Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Recente wijzigingen in verband met stookafdelingen Meer info
CET en USAR in zone centrum
CET en USAR in zone centrum Algemeen Meer info
Virtual Reality Fire training
Virtual Reality Fire training Virtual reality training Meer info