Pieter Poppe

Pieter Poppe

  • btn
  • btn
  • btn
  • btn
ISIB vzw - Afdelingshoofd Consultancy
Bio

Als Afdelingshoofd Consultancy ben ik niet alleen betrokken bij het interpreteren en extrapoleren van resultaten van brandwerendheidsproeven, maar ook bij het onderzoeken hoe een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau kan bekomen worden als het niet mogelijk is om de voorschriften van de wetgeving te volgen. Daarnaast ben ik ook actief in verschillende Europese Normcommissies betreffende brandveiligheid in gebouwen. Tot slot was ik projectleider van de VIPA I en VIPA II studies waar de brandveiligheid (meer in het bijzonder de rookverspreiding) in woonzorggebouwen werd onderzocht door middel van grootschalige brandproeven en bijkomende CFD-simulaties.

Bekijk alle sprekers