Majoor Jan Leenknecht

Jan Leenknecht

  • btn
  • btn
  • btn
  • btn
Majoor - HVZ Fluvia
Bio

Brandweercarrière Jan Leenknecht

-1987-1994: vrijwillig brandweerman Harelbeke
-1994-2000: beroepsofficier Harelbeke:  Lt ;  dagelijks beheer korps, brandpreventie, arbeidsveiligheid, ambulance

-2000-2014: beroepsofficier Kortrijk:  kapt ;  diensthoofd brandpreventie, voorzitter regionale werkgroep preventie, externe contacten
-2015-heden: beroepsofficier Fluvia: maj. ;  directeur risicobeheersing ; stafmedewerker in het MAT
-2021- heden: waarnemend zonecommandant HVZ Fluvia.   

Bijkomend: 

-ad hoc lesgever aan diverse brandweerscholen
-lid van diverse supra-zonale organen, waaronder: lid TCB zorg, lid TCB Logies, werkgroep preventie, voorzitter cel zorg, voorzitter werkgroep brandanalyse.

Bekijk alle sprekers